Contributie

De contributies zijn voor het jaar 2019, 2020 en 2021 als volgt vastgesteld:

 

lidmaatschapsvorm contributie 2019 contributie 2020 contributie 2021
junior lidmaatschap € 55,= € 60,= € 62,50
senioren lidmaatschap €120,= € 125,= € 130,=
studenten lidmaatschap              € 65,=

 

Halverwege het jaar instappen 
Als je halverwege het jaar besluit om lid te worden, betaal je een deel van het contributiebedrag. De hoogte van dit deel is afhankelijk van het moment waarop je in het jaar instapt:

Maand waarin je lid wordt deel van de verschuldigde contributie
januari - maart 100%
april - juni    80%
juli - sep 60%
okt - nov  40%