Opgeven Bardienst

Van leden van 18 tot en met 69 jaar wordt verwacht dat zij een of twee keer per jaar een bardienst draaien. Het is ook mogelijk om de bardienst af te kopen. In de contributienota is een bedrag van € 20,= opgenomen voor afkoop kantinediensten. Als een lid twee bardiensten draait ontvangt hij/zij dit bedrag weer terug van de penningmeester. LET OP: de spelregels voor het draaien van bardiensten zijn gewijzigd in 2019!

 

1.     Leden die in aanmerking komen voor het draaien van bardienst en deze willen afkopen moeten dat zelf aangeven voor 1 maart 2019 door het sturen van een e-mail naar bardienst@braamveld.nl

2.     Leden kunnen zich voor 5 maart 2019 zelf inschrijven voor een bardienst via de website. Ook leden boven de 70 jaar kunnen zich gerust inschrijven.  

3.     Leden die zich niet zelf hebben ingeschreven en niet hebben aangegeven de bardienst te willen afkopen, worden door het bestuur ingedeeld voor het draaien van een bardienst. Zij ontvangen per e-mail de bevestiging met de datum en het tijdstip waarop zij worden verwacht de bardienst te draaien..

4.     Mocht een lid zijn ingedeeld voor een bardienst en verhinderd zijn voor deze dienst, dient men zelf voor vervanging te zorgen. Meld altijd dat je hebt geruild bij het e-mailadres bardienst@braamveld.nl.

5.     Als een lid twee bardiensten heeft gedraaid ontvangt hij/zij via de penningmeester het “afkoopbedrag” van €20,= terug.

Vragen? Stuur een e-mail naar bardienst@braamveld.nl