Indeling Bardiensten

In de afgelopen week zijn de bardiensten weer ingedeeld voor de activiteiten in het najaar. Als je bent ingedeeld voor een bardienst heb je daar een e-mail van ontvangen of krijg je deze nog. Mocht je verhinderd zijn voor een bardienst probeer dan zelf een vervanger te zoeken. In de ledenlijst kun je de contact gegevens van alle leden raadplegen. 

      Hiervoor moet je wel zijn ingelogd in op de website. Een handleiding voor het inloggen vind je hier.

Voor vragen over het draaien van een bardienst of inloggen op de website kun je terecht bij Anne Dijkema. Stel je vraag bij voorkeur per e-mail

De spelregels voor de bardiensten zoals afgesproken tijdens de ALV:

1.     Leden die in aanmerking komen voor het draaien van bardienst en deze willen afkopen moeten dat zelf aangeven voor 1 maart 2019 door het sturen van een e-mail naar bardienst@braamveld.nl

2.     Leden kunnen zich voor 7 september 2019 zelf inschrijven voor een bardienst via de website. Ook leden boven de 70 jaar kunnen zich gerust inschrijven. 

3.     Leden die zich niet zelf hebben ingeschreven en niet hebben aangegeven de bardienst te willen afkopen, worden door het bestuur ingedeeld voor het draaien van een bardienst. Zij ontvangen per e-mail de bevestiging met de datum en het tijdstip waarop zij worden verwacht de bardienst te draaien.

4.     Mocht een lid zijn ingedeeld voor een bardienst en verhinderd zijn voor deze dienst, dient men zelf voor vervanging te zorgen. Meld altijd dat je hebt geruild bij het e-mailadres bardienst@braamveld.nl.  

5.     Als een lid twee bardiensten heeft gedraaid ontvangt hij/zij via de penningmeester het “afkoopbedrag” van €20,= terug.


 
Nieuws overzicht