Een rookvrij tennispark

Tijdens de algemene ledenvergadering in februari is het bestuur gevraagd naar de mogelijkheden om van ons tennispark een rookvrij sportpark te maken. Het bestuur heeft met leden gesproken tijdens de ALV. Om de mening van de leden te peilen is er een online vragenlijst uitgezet. 

Deze vragenlijst is door 88 leden ingevuld. Een zeer ruime meerderheid van de leden heeft aangegeven het wenselijk te vinden dat ons tennispark rookvrij wordt.

 rookvrij_tennis_park_uitslag_2.png

Het bestuur heeft besloten om de wens van een meerderheid van de leden te volgen. Vanaf 1 september is ons park rookvrij. Voor de rokers zal een rookplek worden gecreëerd nabij de ingang van ons park.  

Argumenten voor een rookvrij sportterrein:

  • geven we kinderen het goede voorbeeld
  • maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen
  • wordt het schadelijke meeroken voorkomen
  • zetten we onze vereniging postief op de kaart
  • hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en –pakjes op het terrein
  • dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien

 

 

rookvrijkinderen2016_2.jpg 

Nieuws overzicht