Een baan reserven

Voor het gebruik van de banen zijn enkele spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn in juli 2019 door het bestuur geactualiseerd. Het afhangreglement hangt naast het bekende afhangbord en in de kantine. U kunt het ook downloaden. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over gebruik van de banen en/of afhangen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

1.     Ieder lid dat wil tennissen, is verplicht zijn/haar eigen KNLTB-ledenpas van Braamveld te gebruiken om een baan af te hangen.  Spelerspasjes plaatsen in het afhangbord bij de juiste baan 

2.     Afhangen en in afwachting van de speeltijd het park verlaten is niet toegestaan. 

3.     Men mag en kan pas een baan reserveren als er twee spelers aanwezig zijn. Er kunnen na het reserveren spelers worden bijgezet op het afhangbord. 

4.     Personen die les hebben mogen voordat hun les is beëindigd, geen baan reserveren. 

5.     Enkelspelers mogen minimaal een half uur spelen, dubbelspelers minimaal drie kwartier alvorens zij kunnen worden afgehangen.

6.     Het claimen van speeltijd vindt plaats door het instellen van de verstelbare klok behorende bij de gekozen baan op het gewenste aanvangstijdstip, rekening houdende met de volgende regels. 

7.     Als er een of meerdere banen vrij zijn, mag men niet afhangen op een bezette baan.

8.     Als alle banen bezet zijn, wordt de baan afgehangen, waarop tot dan toe het langst is gespeeld. Bij gelijke speelduur wordt eerst het enkelspel afgehangen. Wanneer op alle banen de wachttijd langer is dan 45 minuten dan is dubbelspel verplicht. 

9.     Het afhangen van een bezette baan vindt plaats door het verzetten van de betreffende klok op het aanvangstijdstip. Dit aanvangstijdstip ligt ingeval van enkelspel minimaal een half uur, anders minimaal 3 kwartier na de ervoor ingestelde tijd.

10.   Als alle banen bezet zijn en u wordt afgehangen, dient u een half uur te wachten voordat u opnieuw kunt afhangen. 

11.  Verzetten van de klok na of voor het verstrijken van de minimale speeltijd, ook al hebben zich nog geen nieuwe spelers aangediend, is niet toegestaan. 

12.  Voor de tijdsbepaling is de tijd op de buitenklok maatgevend ook al wijkt deze enigszins af van de werkelijke tijd.

13.  Tijdens toernooien, competities of andere de door vereniging georganiseerde evenementen mag er niet worden afgehangen.

14.  Indien er door omstandigheden een beperkt aantal banen beschikbaar is, gaan de lessen verzorgd door de clubtrainer voor.

 

Downloads: