Een baan reserveren

Hoe kan ik een baan reserveren? Het reserveren van een baan kan op 3 manieren. Via de website, clubapp of via het digitale afhangbord in het halletje van de kleedkamers. 

Let op: Een reservering dient altijd te worden bevestigd. Dit kan tot 1 minuut voor de gereserveerde speeltijd. Als er niet wordt bevestigd vervalt de reservering. Om een reservering te bevestigen haal je de KNLTB ledenpas door de kaartlezer van het digitale afhangbord in het halletje bij de kleedkamers. 

speelduur:
Bij enkelspel bedraagt de speelduur 60 minuten en bij dubbelspel 90 minuten

Afhangen/Reserveren via digitale afhangbord
De leden kunnen afhangen via het digitale afhangbord dat zich in het halletje van de kantine bevindt. Door “afhangen” te selecteren wordt u gevraagd uw pasjes door de kaartlezer te halen. U kunt daarna voor eerstvolgende baan kiezen of zelf een baan kiezen.

Baankeuze: U kunt kiezen voor de eerstvolgende baan waarna u de eerst volgende baan die vrij komt of al vrij is krijgt toegewezen of u kiest zelf een baan waardoor u de eerstvolgende tijd op die baan krijgt toegewezen. U kunt dus niet zelf de tijd van spelen kiezen. Let op: Hang geen baan af waarop nog gespeeld wordt als er nog andere banen vrij zijn (ook al is de afgehangen tijd verstreken).

Doorhangen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag u weer afhangen. Tijdens uw speeltijd uw passen doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder stoppen met tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.

Opnieuw afhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kunt u pas weer afhangen als het 15 minuten later is dan de eindtijd van de periode waarop u had afgehangen.

Reservering annuleren: Een reservering voor afhangen kunt u binnen 10 minuten nadat u deze gemaakt heeft nog annuleren. Vervolgens kunt u dan weer een nieuwe reservering maken.

Geen geldige pas of pas verloren?  Afhangen met een ongeldige pas is niet mogelijk. Raakt een speler zijn geldige ledenpas kwijt dan zal hij/zij dit moeten melden bij de ledenadministratie en zal er een pas bij de KNLTB een vervangende pas worden aangevraagd.

 De instellingen van het online reserveren zijn als volgt:

  • Je kunt maximaal 4 reserveringen per dag doen.
  • Online mag je maximaal 30 maal per maand een reservering doen.
  • Je mag 10 keer per week een baan reserveren.
  • Je mag een week vooruit reserveren, dit is gedaan om te voorkomen dat er voor een langere periode een baan wordt gereserveerd.
  • Je mag maximaal 8 reserveringen open hebben staan.

Je krijgt een melding bij het reserveringen als een van bovenstaande situaties voor jou geldt, je kunt dan ook geen reserveringen doen. Het is in theorie mogelijk om 4 reserveringen achter elkaar te doen, dit is niet de bedoeling. We kunnen deze situaties technisch voorkomen maar dat heeft als gevolg dat er maar 1 reservering mogelijk is. Op verzoek van leden hebben we dit achterwege gelaten. Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar Anne Dijkema

 

Nieuws Overzicht