Bericht van de penningmeester

De kantine gaat weer open per 1 juli en nu kunnen we ook zo langzaam aan weer uitkijken naar het oppakken van het tot-stilstand-gekomen verenigingsjaar. Dan kan een nieuw berichtje van de penningmeester niet ontbreken. 

 

Eerder dit jaar meldde ik dat de lockdown van onze vereniging consequenties zou hebben voor onze financiën. Nu we weten dat op 1 juli de sportverenigingen de normale activiteiten weer kunnen opstarten en de kantines weer kunnen openen kunnen we een financiële (tussen-)balans opmaken. 

Sinds de sluiting van de kantine in week 11 zijn er, zoals te verwachten, geen kantineopbrengsten meer bijgeschreven. Heel jammer omdat we in 2020 juist een paar honderd euro “voor lagen” op een heel mooi afgesloten kantine-jaar 2019. We waren op weg om dit goede jaar te overtreffen, zo leek het. Maar door het aflasten van de voorjaarscompetitie en vooral het niet door gaan van het Open Toernooi, is die voorsprong natuurlijk in een keer weg. Vergeleken met vorig jaar hebben we 4500 EURO omzet misgelopen. Een deel van dit gebrek aan inkomsten gaat gepaard met een lagere inkoop van de kantinevoorraad, maar jammer genoeg hadden we een groot gedeelte van de voorraad voor het Open Toernooi al in huis. 

Al met al schatten we in dat het verlies als gevolg van de Corona-perikelen ongeveer 3500 EURO bedraagt. Dat is voor ons als kleine tennisvereniging natuurlijk een groot bedrag! 

Waar we momenteel over nadenken is de planning van de voorgenomen activiteiten voor de rest van 2020. Daarvoor zijn natuurlijk ook kantine-diensten benodigd. We beseffen ons dat eenieder die graag zijn kantinebijdrage dit jaar wilde ’terugverdienen’ hiervoor natuurlijk minder mogelijkheden heeft gekregen. Als je dit geld echt nodig hebt, raden we je aan om scherp te letten op de nog-in-te-plannen kantinediensten zodat je niet verrast wordt door het feit dat alles vol gepland is. We overwegen om hiervoor extra kantinediensten in te plannen zodat iedereen die kans krijgt.

Aan de andere kant willen we je ook vragen om te overwegen om af te zien van het terugbetalen de kantinebijdrage; dit is een van de manieren die ieder openstaat om de vereniging door dit moeilijke financiële jaar heen te helpen!  

Omdat het al het tweede jaar op rij is dat we het verenigingsjaar met een verlies afsluiten, zijn we als bestuur de financiën even goed op een rijtje aan het zetten. Mogelijk moeten we besluiten om de contributie voor 2021 met een net iets hoger bedrag te verhogen dan de 5 euro verhoging die we in de laatste Algemene Ledenvergadering hebben afgesproken. Als het zover komt, zullen jullie hierover nader worden geïnformeerd en geconsulteerd.

Waar we voor de resterende maanden van 2020 op hopen is dat we de kantineopbrengsten tijdens de rommelpot-avonden, de voorjaarscompetitie en een eventueel te organiseren Open Toernooi in het najaar, weer zullen aantrekken. 

Maar daar hebben we jullie dan wel voor nodig!

 

Marco Oosterveld

Nieuws Overzicht