Nieuwe Covid-19 maatregelen 14 oktober 2020

Het kabinet treft opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus per 14 oktober. Deze maatregelen hebben ook effect op onze club. 

De algemene maatregelen blijven van kracht, blijf thuis bij klachten en houdt 1,5 meter afstand. Onze kantine en kleedkamers zijn  gesloten en mogen op last van de veiligheidsregio niet worden gebruikt. 

Vrijspelen Vrij spelen is gewoon mogelijk. Hiervoor geldt een dringend advies om vooraf online een baan, te reserveren. Een reservering gemaakt via de website of clubapp dient te allen tijde te worden bevestigd voor het daadwerkelijke spelen door van alle spelers de KNLTB pas door de kaartlezer te halen van het digitale afhangbord. Op deze wijze kunnen wij overzicht houden wie er wanneer heeft gespeeld in verband met mogelijk contact onderzoek door de GGD. 

Dubbelen bij tennis kan, mits er altijd bewust 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering

TennislessenVoor jeugd t/m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken.

CompetitieDe KNLTB heeft besloten,  om alle competities stop te zetten. 

RommelpottenGeorganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen rommelpotten meer op de woensdagochtend en op de donderdagavond. Een onderling partijtje spelen kan wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op.

 

Nieuws Overzicht