Nieuw: studentenlidmaatschap

Ben je student dan kun je studentenlid worden. Dit geeft je de rechten van het seniorlidmaatschap, maar je betaalt slechts € 65,= aan contributie. Als je nog geen lid bent, dan betaal je ook eenmalig de inschrijfkosten van een seniorlid. Ook voor studentenleden geldt een verplichting van het draaien van kantinediensten.

Voorwaarden:
Bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari) moet je minimaal 17 jaar en maximaal 25 jaar zijn. Je moet als voltijds student ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling. Als je aan deze 2 voorwaarden voldoet, kun je bij de ledenadministratie een verzoek indienen om aangemerkt te worden als studentenlid. Daarbij moet je een bewijs van inschrijving als voltijds student bij de onderwijsstelling inleveren:

  • een bewijs/mail met daarin een bevestiging van inschrijving van de onderwijsinstelling of
  • een bewijs van inschrijving bij de DUO of een kopie van de studentenkaart (aantoonbaar als voltijdstudent ingeschreven).
  • Het studentenlidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op inwilliging van het verzoek.

Let op: 
Om het studentenlidmaatschap te verlengen, moet je vóór 15 november een nieuwe kopie van de studentenkaart inleveren. Dit bij voorkeur per e-mail bij de ledenadministratie. Denk hier zelf aan! Wij houden dit niet voor je bij. Als je dat niet doet, word je automatisch gewoon senior lid. Opzeggen als studentenlid vóór 1 november van het lopende kalenderjaar per e-mail bij de ledenadministratie.

Nieuws Overzicht