Nieuwe kantinecommissie

Sinds kort vormen Adriaan Boer en Jolan Stoel een nieuwe kantinecommissie voor TV 't Braamveld. Jolan en Adriaan zijn vanaf nu het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle zaken die met de kantine te maken hebben. 

Het bestuur was op zoek naar vrijwilligers ondermeer voor de kantine. Wij zijn met Adriaan en Jolan in gesprek gekomen en zij willen graag hun steentje bijdragen aan onze vereniging. Natuurlijk zijn wij hier heel erg blij mee. Het is een goede ontwikkeling dat we naast een parkcommissie en bestuursleden meer vrijwilligers werkzaam zijn binnen de club. Taken kunnen op deze manier worden verdeeld en ben je als vereniging minder kwetsbaar. 

Vanaf nu gaat Adriaan en Jolan het indelen, plannen van bardiensten regelen naast de inkoop en wat er nog meer bij komt kijken om een kantine draaiende te houden. Je kunt de heren het makkelijkst per e-mail bereiken; bardienst@braamveld.nl of klik hier om een e-mail te sturen.js_2.jpg 

 

 

 

Nieuws Overzicht