Verantwoord alcohol schenken

Volgens de wet mag aan jongeren beneden de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Dus ook niet in een sportkantine. 

 

1. Waarom kunnen jongeren beter geen alcohol drinken?
Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is schadelijk voor de gezondheid en kan bijvoorbeeld leiden tot hersenschade. Ook lopen jongeren die vroeg beginnen met het drinken van alcohol meer kans om later verslaafd te raken aan alcohol. Daarnaast zijn jongeren extra gevoelig voor alcohol waardoor ze meer risico lopen op alcoholvergiftigingen. Het beste is daarom als jongeren alcoholgebruik zo lang mogelijk uitstellen, in ieder geval tot hun 18e
 
2. Helpen regels wel om alcoholgebruik van jongeren te voorkomen? 
Het Trimbos-instituut is zo’n drie jaar geleden gestart met een campagne om het eerste alcoholgebruik van kinderen uit te stellen. Met de slogan: Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind wordt ouders opgeroepen om thuis geen alcohol te geven aan kinderen en het eerste alcoholgebruik zo lang mogelijk uit te stellen in ieder geval tot 18 jaar. Het stellen van duidelijke regels en het naleven van die regels helpt ouders om het alcoholgebruik van hun kinderen uit te stellen.


Niet alleen ouders kunnen een rol spelen om het eerste alcoholgebruik uit te stellen, maar ook de sportvereniging. Jongeren komen ook in de sportkantine in aanraking met alcohol. En net als thuis geldt dat duidelijke regels en het naleven van regels met betrekking tot alcohol kan voorkomen dat jongeren alcohol drinken in de sportkantine. 
 
3. Hoe oud moet je zijn om alcohol te kunnen kopen?
Aan jongeren onder de 18 jaar mag helemaal geen alcohol worden verkocht. 

4. Moet je een ID laten zien als je alcohol wilt kopen? 
Alle verkopers van alcohol (barkeepers, slijters, caissières en dergelijke) moeten volgens de wet vooraf vaststellen of iemand oud genoeg is. Iemand kan zijn leeftijd aantonen met een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Een verkoper die drank verkoopt aan te jonge mensen, kan een boete krijgen. Dat geldt ook als duidelijk is dat de verkochte drank onmiddellijk wordt doorgegeven aan een jongere onder de 16 of onder de 18 als het om sterke drank gaat. 
Verkopers van alcohol zijn volgens de wet verplicht om bij twijfel over je leeftijd naar een ID te vragen. Het advies aan barvrijwilliger is om bij iedereen die jonger lijkt dan 25 jaar naar een legitimatiebewijs te vragen om te controleren of hij/zij al 18 is. Op die manier wordt de kans verkleind dat er toch per ongeluk aan iemand wordt geschonken die nog geen 18 is. Ben je te jong of je kunt geen ID laten zien dan wordt er geen alcohol aan je verkocht. 

5. Aan welke regels moet onze club zich houden wanneer we alcohol schenken?
Onze club heeft te maken met de volgende regels uit de Drank- en Horecawet (DHW):
 

  • De vereniging moet alle huisregels over het verantwoord schenken van alcohol opnemen in een bestuursreglement om een schenkvergunning te krijgen.
  • De vereniging moet twee leidinggevenden van tenminste 21 jaar hebben met de Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Als er alcohol wordt geschonken moet één van de twee leidinggevenden of een barvrijwilliger van tenminste 18 jaar in het pand aanwezig zijn. Die barvrijwilliger moet een instructie hebben gekregen over verantwoord alcoholgebruik. Daarvoor bestaan cursussen, zoals de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
  • Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de DHW kan het bestuur een boete krijgen die op kan lopen tot 3600 Euro. De vergunning kan ook worden ingetrokken.

 
6. Is teveel drinken strafbaar?
In het Wetboek van Strafrecht is een bepaling opgenomen die het verbiedt te schenken aan mensen die zichtbaar te veel hebben gedronken. De DHW bepaalt dat er in een slijterij of horecazaak geen mensen mogen worden toegelaten die kennelijk onder invloed van alcohol of drugs zijn. Je kunt voor openbare dronkenschap worden opgepakt door de politie. 

Downloads: