Lid worden?

Lidmaatschap
Als junior-, studenten-, of senior-lid van TV ’t Braamveld kun je, als er geen bijzondere evenementen zijn georganiseerd, gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Leden worden automatisch ingeschreven bij de KNLTB als tennisser. Dat betekent dat je elk jaar een KNLTB-pas ontvangt waarmee je kan deelnemen aan competities en toernooien. De pas wordt op het tennispark ook gebruikt om de banen te reserveren. 
Tevens ontvangen alle leden van de verenging, op gezette tijden de nieuwsbrief van de vereniging en heb je stemrecht in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging. De leden van TV ’t Braamveld hebben twee verplichtingen: het verzorgen van circa twee kantinediensten per jaar en het betalen van contributie

 

Entree- of inschrijfgeld
Het entreegeld voor de inschrijfkosten bij de KNLTB en de sleutels van de toegangspoort, de kleedkamers en de baanverlichting bedraagt € 20,-.
Als het inschrijfgeld en contributie is betaald, kunnen leden een afspraak maken met Marco Oosterveld, penningmeester, voor het verkrijgen van sleutels van het park en verlichting. Graag bij voorkeur een afspraak hiervoor maken per e-mail.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de sleutels en KNLTB ledenpas te worden ingeleverd bij de penningmeester.  


Juniorlidmaatschap
Dit zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn. Voor juniorleden geldt geen verplichting tot het draaien van kantinediensten.

Seniorlidmaatschap
Dit zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn. 

Studentenlidmaatschap
Ben je student dan kun je studentenlid worden. Dit geeft je de rechten van het seniorlidmaatschap, maar je betaalt slechts € 70,= aan contributie. Als je nog geen lid bent, dan betaal je ook eenmalig de inschrijfkosten van een seniorlid. Ook voor studentenleden geldt een verplichting van het draaien van kantinediensten

Voorwaarden:
Bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari) moet je minimaal 17 jaar en maximaal 25 jaar zijn. Je moet als voltijds student ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling. Als je aan deze 2 voorwaarden voldoet, kun je bij de ledenadministratie een verzoek indienen om aangemerkt te worden als studentenlid. Daarbij moet je een bewijs van inschrijving als voltijds student bij de onderwijsstelling inleveren: 

  • een bewijs/mail met daarin een bevestiging van inschrijving van de onderwijsinstelling of
  • een bewijs van inschrijving bij de DUO of een kopie van de studentenkaart (aantoonbaar als voltijdstudent ingeschreven).
  • Het studentenlidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op inwilliging van het verzoek 

Let op!

Om het studentenlidmaatschap te verlengen, moet je vóór 15 november een nieuwe kopie van de studentenkaart inleveren. Dit bij voorkeur per e-mail bij de ledenadministratie. Denk hier zelf aan! Wij houden dit niet voor je bij. Als je dat niet doet, word je automatisch gewoon senior lid. Opzeggen als studentenlid vóór 1 november van het lopende kalenderjaar per e-mail bij de ledenadministratie.

 Halverwege het jaar instappen
Als je halverwege het jaar besluit om lid te worden, betaal je een deel van het contributiebedrag. De hoogte van dit deel is afhankelijk van het moment waarop je in het jaar instapt:

Maand waarin je lid wordt deel van de verschuldigde contributie
januari - maart 100%
april - juni    80%
juli - sep 60%
okt - nov  40%